FANDOM


Kitież (ros. Ки́теж) – mityczne rosyjskie miasto założone przez Proroka z Konstantynopola i jego wyznawców w X wieku naszej ery w syberyjskiej dolinie, w którym przez wieki ukrywane było Boskie Źródło.

Historia Edytuj

Powstanie i najazd mongolski Edytuj

Początki Kitieżu sięgają nieśmiertelnego Proroka z Konstantynopola, cudotwórcy, który stał się słynny w Cesarstwie Bizantyjskim w X wieku. Wraz ze swoimi wyznawcami wyruszył do Syrii, gdzie założyli oazę, która została jednak zniszczona przez Zakon Trójcy. Chociaż agresorzy, nie wierząc w boskie zdolności Proroka, uznali, że go zabili, ten w rzeczywistości przeżył i poprowadził pozostałych przy życiu wyznawców w nowe miejsce.

Wędrówka doprowadziła Proroka i jego wyznawców głęboko na Syberię, gdzie w górskiej dolinie zbudowali nowe miasto, gdzie mieli nadzieje wieść spokojne życie z dala od ścigających ich trójcy i chciwości innych, chcących zdobyć ich najcenniejszy artefakt – Boskie Źródło. Ich nadzieje okazały się płonne: kilkadziesiąt lat później dolina została najechana przez armię Mongołów poszukujących Kitieżu, zachęconych przez Trójcę obietnicą zdobycia skarbów. Mongołowie złupili większość miasta, którego centrum zostało zasypane przez lawinę i pochowane w powstałym wskutek tego lodowcu.

Kolejne zimy były niezwykle surowe dla pozostałych mieszkańców miasta. Przybyli na Syberię nie wiedząc, jak przetrwać w dziczy, zbudowali miasto, które pod względem wygód nie ustępowało Cesarstwu Bizantyjskiemu, ale wielu wyznawców Proroka zginęło bez luksusów, do których przywykli. Ci, którzy przeżyli, uznali, że zniszczenia miasta było karą boską. Stali się Ocalałymi i nauczyli się, jak żyć z darów ziemi, zamiast podporządkowywać ją sobie. Pośród ruin na obrzeżach Kitieżu założyli niewielką osadę, ucząc się żyć z polowania, rybołówstwa i roli.

Okupacja sowiecka Edytuj

Kilka wieków później, w latach 60. XX wieku, Armia Czerwona zdobyła region i założyła w nim kompleksy górnicze, w których wydobywano miedź i uran. Sowieci wzięli do niewoli wielu Ocalałych, zmuszając ich do pracy w kopalniach, podobnie jak zsyłanych w te okolice więźniów. Osada Ocalałych po drugiej stronie góry nie została odnaleziona, toteż ci, którzy nie zostali zaciągnięci do pracy, przez kilka kolejnych lat planowali stamtąd ataki. Kiedy w latach 70. zasoby uranu zaczęły się wyczerpywać, Sowieci przypadkowo natrafili na podziemne struktury Kitieżu, odkrywając jego bogactwa. Ocalali, nie chcąc dopuścić do rozgrabienia ich dziedzictwa, przypuścili frontalny atak, ale nie udało im się pozbyć Sowietów. Radziecki dowódca, zdając sobie sprawę, że jego ludzie nie przetrwają wojny na wyniszczenie i nie mogąc wezwać posiłków, ponieważ Ocalali odcinali wszelkie metody łączności ze światem zewnętrznym, rozkazał porzucić kompleks. Rdzenni mieszkańcy rozebrali jednak tory kolejowe, uniemożliwiając ucieczkę Sowietom, którzy zginęli albo z ich ręki, albo ze względu na nieprzyjazne warunki.

Upadek Edytuj

Kilkadziesiąt lat po opuszczeniu okolicy przez Sowietów, Trójca wznowiła poszukiwania Proroka i Boskiego Źródła, które zaprowadziły ich do Kitieżu. Założyli centrum dowodzenia w posowieckim kompleksie i rozpoczęli torturowanie mieszkańców, chcąc poznać położenie Boskiego Źródła. Po najechaniu wioski Ocalałych odkryli Atlas – artefakt stworzony przez wyznawców Proroka, żeby zawsze mógł znać tajemnice swojego miasta, w tym położenie Źródła. Trójca odnalazła Atlas w katedrze, która przed wiekami nie została zniszczona przez lawinę, i użyła go do odnalezienia właściwego Kitieżu. Po drodze napotkali jednak silny opór ze strony Nieśmiertelnych – nieumarłych wojowników, którzy bronili miasta podczas mongolskiego najazdu i strzegących Źródła. Chociaż ostatecznie udało im się do niego dotrzeć, zostało ono zniszczone przez Larę Croft. Po tym, jak artefakt przepadł, pozostali Ocaleli, nie mając już czego chronić, po raz pierwszy od wielu stuleci wyruszyli w inne miejsca, co stało się początkiem definitywnego końca Kitieżu i wyznawców Proroka.

Legenda o Kitieżu Edytuj

Podobnie jak Yamatai z Tomb Raider, tak i Kitież oparty jest na prawdziwych podaniach. Według legendy, w XIII wieki książę włodzimierski Jerzy II Wsiewołodowicz założył nad Wołgą miasto Mały Kitież, obecnie znane jako Krasnyj Chołm. Jako lokację Małego Kitieżu czasami błędnie podaje się miasto Gorodec, w rzeczywistości założone około trzydziestu lat przed narodzinami Jerzego. W późniejszym czasie, po przekroczeniu rzek Sanda, Kierżeniec i Uzoła, natrafił na piękne miejsce u brzegów jeziora Swietłojar, gdzie postanowił wybudować Bolszoj Kitież (Większy Kitież). Według etymologów, nazwa miasta pochodzi od królewskiej rezydencji Kideksza położonej w pobliżu Suzdalu, splądrowanej przez Mongołów w 1237 roku. Po podbiciu części Rosji, Batu-chan usłyszał o Kitieżu i ruszył na miasto wraz ze swoją armią, która w niedługim czasie dotarła do Małego Kitieżu, zmuszając Jerzego do ucieczki. Jeden z więźniów wyjawił Mongołom, że do Dużego Kitieżu dostać można się ukrytą ścieżką wiodącą wzdłuż Swietłojaru, dzięki czemu Złota Orda niedługo później stanęła u bram miasta. Miasto nie było w żaden sposób bronione, a mieszkańcy nie bronili się, zamiast tego modląc się o zbawienie. Nagle miasto zaczęło pogrążać się w jeziorze, znikając w nim całkowicie.

Legenda ta przyczyniła się do powstania licznych plotek, które przetrwały do dnia dzisiejszego, takich jak chociażby ta głosząca, że tylko osoba o czystym sercu odnajdzie drogę do Kitieżu. Droga wiodąca do jeziora do dzisiaj nazywana jest „Batiewa tropa” (Ścieżka Batu). Według podań, ze Swietłojaru czasami słychać bicie dzwonów albo śpiewających ludzi, a najbardziej pobożni mogą zobaczyć na dnie jeziora światła procesji albo nawet zabudowania. Z tego też powodu Swietłojar bywa nazywany „rosyjską Atlantydą”.